Navigatiestation Winterswijk. In het begin van de vijftiger jaren werden er in Nederland enige radarstations opgezet om voor vijandelijke vliegtuigen te kunnen waarschuwen.
Vanuit deze posten zouden dan ook, indien nodig, de tegenacties gecoördineerd worden.

Een van deze posten was aan de Kloetenseweg in Winterswijk.
Hier was reeds een plaats voorhanden, na de oorlog was hier een kamp waar NSB,ers gevangen werden gehouden.
Vanaf begin Maart 1949 was hier het navigatiestation Achterhoek, afgekort met NSA.

Hoewel het dus een radarstation was om vliegtuigen op te sporen, wilde men de vijand met deze naam om de tuin leiden.

Eerst wilde men de mobiele eenheid nog permanent maken door er een operations bunker bij te maken en het aantal radars uit te breiden, maar in het midden van de vijftiger jaren was het station niet langer nodig.
De plannen werden beëindigd, en een tijdje later werd het opleidingsstation "Logger"naar Holterhoek overgeheveld.

Het kamp werd ook nog gebruikt bij de opvang van Ambonezen die naar Nederland kwamen.